วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 15(07/09/2552)

ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ

และอาจารย์ได้มอบหมายงานอีกหนึ่งชิ้นกำหนดส่ง

วันที่ 16 กันยายน 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น