วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่4

วันนี้อาจารย์สอน----


การลงโปรแกรมที่เราไม่เคยรู้---


แต่ว่ามันเกิด----


ความผิดพลาด*****ทางเทคนิค----


ได่รู้จักการติดตั้งโปรแกรมที่ราได้เรียน****


สนุกดี++++แอบเล่น เอม***

นิดนึง

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกประจำวัน

วันที่ 15 มิถุนายน 2552
ฉันตื่นนอน เวลา 6:30
ทำภารกิจส่วนตัว !!!
และ
ก็เข้าชั้นเรียนเวลา 8:00
เป็นวิชา ศิลปะพื้นฐานสำหรับครู
ชั้นรู้สึกง่วงนอนมาก !!!
เพราะว่าเมื่อคืน ฉันนอนดึก เ็ป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่เลวร้ายมาก !!~

วิชาต่อไป ~
คือวิชา Content
ฉันได้นั่งเรียนที่หลังห้อง
เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้
แต่ชั้นโชคดีน้าา ที่มีเพื่อน
ช่วยเหลือฉัน ในการทำงานและส่งงาน

ขอบคุณนะค๊ะ ^^

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ....นางสาวปวีณา นามสกุล...หิรัญหลวง
ชื่อเล่น...วิว
เกิดวันที่....7 มิถุนายน 2533
อายุ 19 ปี
ภูทมิลำเนา จังหวัดตราด
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน สตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
ขณะนี้กำลังศึการะดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย บูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1
กรุ๊ปเลือด B
ชอบ สีชมพู
กีฬาที่ชอบ วอลเลย์บอล
งานอดิเรก ร้องเพลง ฟังเพลง
ความใฝ่ฝันสูงสุด เป็นครูที่นักเรียนรัก
E-mail see_wiew@hotmail.com

ความคาดหวังของรายวิชา

เมื่อเราได้ทำการเรียนการสอนวิชานี้แล้ว...ดิฉันหวังว่า
1.จะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ให้มากที่สุด
2.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
3.ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและนำไปเผยแพร่อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นจากการเรียน
5.เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในทางที่เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
6.สร้างความเข้าใจ และเจตคติอันดีกับการใช้เทคโนโลยี
7.ใช้เวลาว่างให้เกอดประโยชน์และหาความรู้เพิ่มเติมในการใข้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
8.มีความรู้ในการทำบล็อกของตนเอง
9.มีความชำนาญในการทำบล็อก
10.ใช้ความสร้างสรรค์และตกแต่งทำบล็อกให้สวยงาม